Norsk Hydro har ingått ett avtal med Orkla om att köpa deras 50% ägarandel i Sapa. Avtalet, som värderar företaget till 27 MNOK kontant och skuldfritt, ger Hydro fullt ägarskap till Sapas strängpressade aluminiumlösningar och gör Hydro till ett framstående företag i den globala aluminiumindustrin.

Huvudpunkter:

  • Bindande avtal för Hydro att överta Orklas ägarandel på 50% i Sapa
  • Sapa värderas till 27 MNOK
  • Positivt intäktsbidrag och stark kontantgenerering från dag 1
  • Synergieffekter på 200 MNOK per år, huvudsakligen relaterat till omsmältning och metallåtervinning
  • Sapa blir nytt affärsområde i Hydro, med namnet Extruded Solutions
  • Genomförandet av transaktionen förväntas genomföras andra halvåret 2017
  • Starkt strategiskt avseende:

– Globalt ledarskap: Världsomspännande produktion och kunderbjudanden, med världsledande kompetens inom teknologi

– Tillväxt: Möjligheter att växa inom de mest attraktiva områdena inom aluminium

– Långsiktiga lösningar: Ansvar och bärkraftiga lösningar för framtida låga koldioxidutsläpp

– Hydro bekräftar sin position som ett av världens ledande, integrerade aluminiumföretag. Med starka produktionsenheter och kompetens från bauxitutvinning till slutprodukter, styrker detta avtal Hydros strategiska inriktning: ”Bättre, Större och Grön-are”, säger koncernchefen i Hydro, Svein Richard Brandtzæg. – ”Med Sapa kommer Hydro att ta ett globalt ledarskap och etablera en plattform för tillväxt, ansvarsfull drift och bärkraftiga lösningar för framtida ekonomiska låga koldioxidutsläpp”.

 

Dela gärna artikeln